Odvětví

Filtrace pro každé odvětví

MOBILITA

Objevte všechna odvětví, ve kterých působíme.

Stavebnictví

Ochrana stavebních strojů je klíčovou záležitostí, která prodlužuje jejich životnost.

Lesnictví

Správná filtrace lesnických zařízení je klíčová pro optimální funkci motorů a hydraulických systémů.

Hornictví a těžba

Prašné prostředí těžby a dobývání klade nároky na drahé stroje, vyžadující účinnou ochranu filtry.

Zemědělství

Moderní zemědělství vyžaduje vysoce sofistikované vybavení s odolnými filtry pro udržení produktivity.

Námořní průmysl

Na otevřeném moři, kde jsou opravy poškození náročné, hrají klíčovou roli spolehlivé filtry.

Manipulační technika

Investicí do kvalitní filtrace minimalizujete rizika při intenzivním provozu zdvihacího zařízení.

Pozemní komunikace

Spolehlivost silničních vozidel závisí na údržbě, klíčovou roli hraje filtrace pro prevenci poškození motorů.

Letištní provoz

Pro udržení letištního vybavení v dokonalém provozním stavu je nezbytná účinná filtrace.

Zimní údržba

V zimě je zařízení pro údržbu sjezdovek vystaveno zkoušce, a proto vyžaduje nejlepší filtrační systémy.

PROCESY

Díky široké nabídce filtrů splňujeme potřeby všech hlavních odvětví trhu.

Výroba

Zabezpečte vyšší spolehlivost a bezpečnost vaší výrobní linky díky použití vysoce výkonných filtrů.

Průmyslové lakování

Zajistěte si dokonalou povrchovou úpravu díky filtračním a separačním řešením v každé fázi výrobního procesu.

Dřevozpracující průmysl

Při zpracování dřeva vzniká značné množství nebezpečného prachu, který ohrožuje nejen obsluhu, ale i zařízení.​

Potravinářství

Ochraňte kvalitu potravinářských výrobků před potenciální kontaminací díky účinné filtraci.

Energetika

Spolehlivé filtrační řešení je nezbytné pro zajištění plynulosti dodávek
elektřiny.